جستجو در وبلاگ

نشر رایگان کتاب

کتاب شما را رایگان چاپ می کنیم

نویسندگان، محققین و اساتید محترم دانشگاهها
«کتاب بنویسید...مجوز با ما...چاپ رایگان با ما...حق تألیف هم بگیرید!»

ایمنی نردبان


توسط :Oshriyeh
دسته بندی موضوعی :نویسنده کتاب
 1397/05/21
 12:24 PM
ایمنی نردبان

نردبانها رايج ترين انواع وسايل دسترسي به ارتفاع در صنعت مي باشند. بنابراين ما در هر هفته با هزاران ساعت كاري مواجهه با خطرات نردبان سر و كار داريم.آمار مرگ و مير بالا ،شمار زيادي از جراحات و هزينه هاي مربوطه و ساير مشكلات ايجاد شده در اين خصوص ، باعث مي شود تا افزايش آموزش كارگران و نظارت بهتر در استفاده از نردبان قابل توجيه باشد. آموزش كارگران به تنهايي نمي تواند موجب بهبود و پيشرفت شرايط گردد. كاهش چشمگير در حوادث نردبان نيازمند تقويت نظارت بر آموزش و همچنين كنترل محيط كار با نردبان مي باشد.

عمده ترين خطر هنگام استفاده از نردبانها ، سقوط مي باشد كه در نتيجه انجام يك سري اعمال و شرايط ناايمن ايجاد مي گردد كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 • موقعيت نامناسب نردباننسبت به محل كار فرد استفاده كننده آن
 • ايستادن فرد بر روي پلههاي بالايي نردبانكه منجر به برهم خوردن تعادل وي مي شود
 • گذاشتن نردبانها بر روي سطح ناپايدار و بي ثبات
 • نردبانها غير ايمن بوده ، بسته نمي شوند يا نگه داشته نمي شوند.
 • سطوح لغزنده و شرايط جوي نا مساعدمثل وزش باد شديدوبارش برف
 • گرفتن پوزيشنهاي غلط بر روي نردبانمثل خم شدن به خارج
 • قرار گرفتن بر روي پلههاي ضعيف يا در زاويه نا مناسب
 • استفاده از نردبانهاي معيوب
 • استفاده از نردبانهاي فلزي در نزديكي خطوط برق هوايي
 • عدم استفاده از ثابت كننده هاي نردبان
 • و .... .


ارسال نظر: