جستجو در وبلاگ

نشر رایگان کتاب

کتاب شما را رایگان چاپ می کنیم

نویسندگان، محققین و اساتید محترم دانشگاهها
«کتاب بنویسید...مجوز با ما...چاپ رایگان با ما...حق تألیف هم بگیرید!»

ایمنی در فضاهای بسته


توسط :Oshriyeh
دسته بندی موضوعی :نویسنده کتاب
 1397/05/21
 2:35 PM
ایمنی در فضاهای بسته

بسياري از اين فضاها به دليل نوع مواد داخل آنها يا شكل فيزيكي خاصي كه دارند مي‌توانند خطراتي را در محيط كار به وجود آورند. گير افتادن در فضاهاي بسته يا تجمع اتمسفر آلوده در آنها به دليل عدم وجود چرخش هوا از جمله خطرات اين فضاهاست. كار كردن در فضاي بسته به خودي خود داراي خطرات زيادي است.

زيرا، در اين حالت كارگر مجبور است در نزديكي منبع خطر به كار بپردازد. كار در داخل فضاهاي بسته يكي از خطرناك‌ترين كارها در محيط‌هاي شغلي است. از اين رو است كه متخصصين ايمني همواره خطر كار در فضاهاي بسته را به كارگران و كارفرمايان گوشزد مي‌كنند.

وجود فضاهاي محصور و لزوم انجام عمليات شغلي در آنها از جمله مواردي است که با وجود پيشرفت هاي علمي هنوز هم در بسياري از محيط هاي کاري ديده مي شود به طور کلي فضاي محدود به محيط شغلي اي اطلاق مي شود که :

1-      براي وارد شدن فرد و انجام کار در درون آن به اندازه کافي بزرگ است .

2-      ابعاد ورودي يا خروجي آن محدود است.

3-      براي انجام کار مداوم اين فضا طراحي نشده است.

4-      از تهويه طبيعي مطلوبي برخوردار نيست.

خطرات فضاهاي بسته

مهمترين خطراتي که شاغلين اين فضاها را تهديد مي کند عبارتند از :

  • غلظت اکسيژن (کمبود اکسيژنکمتر از 19.5% )
  • اتمسفرهاي سمي
  • اتمسفرهاي قابل اشتعال
  • خطرات مکانيکي
  • خطرات الکتريکي
  • درجه حرارت هاي نامناسب
  • خطرات متفرقه


ارسال نظر: