عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 39
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/06/16
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
ستیز و سازش
قیمت : 140000 ریال
سایه های صحرا
قیمت : 170000 ریال
سامانیان و غزنویان
قیمت : 25000 ریال
ساخت بمب اتمی
قیمت : 140000 ریال