جستجو در وبلاگ

نشر رایگان کتاب

کتاب شما را رایگان چاپ می کنیم

نویسندگان، محققین و اساتید محترم دانشگاهها
«کتاب بنویسید...مجوز با ما...چاپ رایگان با ما...حق تألیف هم بگیرید!»

وبلاگ تخصصی پایابوک فروشگاه اینترنتی کتاب

 

رخنه افکار شیطان پرستی درکالبد جامعه ایرانی از طریق روشن فکر نمایان درچند دهه اخیر ​

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1398/08/07
 1:42 AM
رخنه افکار شیطان پرستی درکالبد جامعه ایرانی  از طریق روشن فکر نمایان  درچند دهه اخیر  ​

'شیطان پرستی اندیشه و فکری است که سابقه ای بس طولانی دارد،افکاری که در اندیشه های انسان ها ازدیرباز رسوخ کرده بوده است،در افکار باستانی،ترس های انسان از طبیعت ونیرو های غریب مستولی بر آن و وجود اندیشه هایی که انسان را به نوعی به ماورای طبیعت سوق می دارد،برای جلوگیری از شرارت های طبیعت ازقبیل سیل و زلزله و امثال آن یا بیمارهای همه گیر چون طاعون و وَبا و امثال آن و دوری از سرچشمه های واقعی و زلال ارتباط با ماورای طبیعت که از طریق وحی صورت می پذیرفت،منجر به وجود آمدن عقاید شیطان پرستی شد،قربانی کردن و تقدیس نیروی شر حاکم بر طبیعت، برای ارتباط با اجنّه برای رسیدن به خیر و برکت نظیر،عقیده به شرف الشّمس که متوسّل به موکلان وجنّ های خورشیدی می شوند و امثال آن،پس ریشه بس طولانی بر این عقاید وجود دارد ،گرایش به شیطان در ابتدا به دلیل جهل بشر و مرموز بودن جهان و عدم تسلط او بر نیرو های طبیعی و در نتیجه ترس او بیشتر از عوامل طبیعی بوده است . گفته شده پرستندگان شیطان به اوروی آوردند چون اعتقاد داشتند خدا به نژاداینان خیانت کرده است وشیطان را در مراسمی که عملا اعتراض به خدای حقیقی داشت پرستیدند . '


چه دانشمندی پیشرو در شناخت حرکت صفحات قاره ها می باشد؟

توسط :دکتر امیر هوشنگ شیرازی
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/12
 11:14 AM
چه دانشمندی پیشرو در شناخت حرکت صفحات قاره ها می باشد؟

'ابوریحان بیرونی یا وگنر کدامیک در شناخت جابجائی قاره ها پیشرو هستند؟'


اکتشاف چاه خودجوش توسط چه کسی صورت گرفته است؟ (دکتر امیر هوشنگ شیرازی)

توسط :تیم پایابوک
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/09
 10:51 AM
اکتشاف چاه خودجوش توسط چه کسی صورت گرفته است؟ (دکتر امیر هوشنگ شیرازی)

'دلیل شکل گیری چشمه های خودجوش را چه کسی کشف کرده است؟'


دو شاهزاده

توسط :امینه تاجر
دسته بندی موضوعی :عمومی
 1397/10/03
 8:37 PM
دو شاهزاده

'داستان دو شاهزاده زندگے دو شاه است ڪه بدون شناخت از هم اختلاف قدیمے پدرهایشان را ادامه مے دادند تا اینڪه درجنگ دختر پادشاه جرج گم میشود و به قصر پادشاه جولز برده میشود پادشاه جولز هم او را به عنوان همبازے دخترش در قصر نگه میدارد ڪه با اتفاقهایے ڪه مے افتد باعث دوستے دو پادشاه میشود'


عجب دنیایی شده-میترا خیابانیان

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:37 PM
عجب دنیایی شده-میترا خیابانیان

'و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کند​ او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات​ '


غزالی و فلسفه اسلامی

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:36 PM
غزالی و فلسفه اسلامی

'ظاهراً جایگاه‌ غزالی در تاریخ فلسفه ‌اسلام معلوم است. بسیاری کسان، گمان‌ می کنند که او با فلسفه مخالفت کرده و آن را از سیر و پیشرفت باز‌ داشته است. در اینکه کتاب تهافت الفلاسفة، متضمن مطالب کلامی ضد‌ فلسفه و احکام فقهی مشعر بر انتساب آراء فلاسفه به کفر و بدعت است، تردید نمی توان کرد. ولی قبل از غزالی هم، فقیهان بسیاری منطق و فلسفه را زندقه دانسته‌بودند و اگر تکفیر و تحریم فلاسفه و فلسفه، راه را می بست؛ می-بایست راه فارابی و ابن سینا با زندقه دانستن منطق و ادّعای کفایت نحو به جای آن بسته شده‌باشد.'


کوهن و پارادیام

توسط :تیم پایابوک
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:33 PM
کوهن و پارادیام

'این واژه ابتدا در قرن پانزدهم و به معنی الگو و مدل مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۱۹۶۰ کلمه پارادایم به الگوی تفکر در هر دیسیپلین علمی یا دیگر متون معرفت شناختی اطلاق می‌شود. لغت نامه مریام-وبستراین واژه را چنین تعریف می‌کند: «یک چارچوب فلسفی و نظری از یک دیسیپلین یا مکتب علمی در کنار نظریه‌ها، قوانین، کلیات و تجربیات به دست آمده که قاعده مند شده اند». به طور کلی چارچوب نظری و فلسفی از هر نوع.'


فلسفه شیمی

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:29 PM
فلسفه شیمی

'فلسفه شیمی'


آیا نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ با پدیده خلقت هدفمند منافاتی دارد؟

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:29 PM
آیا نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ با پدیده خلقت هدفمند منافاتی دارد؟

'نظریه انفجار بزرگ با ایده خلقت هدفمند نه تنها منافاتی ندارد بلکه نتایج حاصله از آن از لحاظ تجربی مؤید آن چرا که هر پدیده جزئی فیزیکی در آفرینش مستلزم قواعد وسنن ویژه است وجهتی خاص را دنبال می کندپس بنابر این جزئیات و علوم موجود در عالم می توان نتیجه گرفت که عالم کلی تر هم تابع قوانین وسنن خاصی بوده و غایتی را دنبال می کند واین مفهوم خلقت هدفمند است'


سوخت زیستی : بیوبوتانول

توسط :تیم پایابوک
دسته بندی موضوعی :نویسنده کتاب
 1397/09/27
 7:30 PM
سوخت زیستی : بیوبوتانول

'بوتانول زیستی از زباله های لیگنوسلولزی'