جستجو در وبلاگ

نشر رایگان کتاب

کتاب شما را رایگان چاپ می کنیم

نویسندگان، محققین و اساتید محترم دانشگاهها
«کتاب بنویسید...مجوز با ما...چاپ رایگان با ما...حق تألیف هم بگیرید!»

وبلاگ تخصصی پایابوک فروشگاه اینترنتی کتاب

 

عجب دنیایی شده-میترا خیابانیان

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:37 PM
عجب دنیایی شده-میترا خیابانیان

'و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کند​ او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات​ '


غزالی و فلسفه اسلامی

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:36 PM
غزالی و فلسفه اسلامی

'ظاهراً جایگاه‌ غزالی در تاریخ فلسفه ‌اسلام معلوم است. بسیاری کسان، گمان‌ می کنند که او با فلسفه مخالفت کرده و آن را از سیر و پیشرفت باز‌ داشته است. در اینکه کتاب تهافت الفلاسفة، متضمن مطالب کلامی ضد‌ فلسفه و احکام فقهی مشعر بر انتساب آراء فلاسفه به کفر و بدعت است، تردید نمی توان کرد. ولی قبل از غزالی هم، فقیهان بسیاری منطق و فلسفه را زندقه دانسته‌بودند و اگر تکفیر و تحریم فلاسفه و فلسفه، راه را می بست؛ می-بایست راه فارابی و ابن سینا با زندقه دانستن منطق و ادّعای کفایت نحو به جای آن بسته شده‌باشد.'


کوهن و پارادیام

توسط :تیم پایابوک
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:33 PM
کوهن و پارادیام

'این واژه ابتدا در قرن پانزدهم و به معنی الگو و مدل مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۱۹۶۰ کلمه پارادایم به الگوی تفکر در هر دیسیپلین علمی یا دیگر متون معرفت شناختی اطلاق می‌شود. لغت نامه مریام-وبستراین واژه را چنین تعریف می‌کند: «یک چارچوب فلسفی و نظری از یک دیسیپلین یا مکتب علمی در کنار نظریه‌ها، قوانین، کلیات و تجربیات به دست آمده که قاعده مند شده اند». به طور کلی چارچوب نظری و فلسفی از هر نوع.'


فلسفه شیمی

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:29 PM
فلسفه شیمی

'فلسفه شیمی'


آیا نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ با پدیده خلقت هدفمند منافاتی دارد؟

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/10/03
 8:29 PM
آیا نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ با پدیده خلقت هدفمند منافاتی دارد؟

'نظریه انفجار بزرگ با ایده خلقت هدفمند نه تنها منافاتی ندارد بلکه نتایج حاصله از آن از لحاظ تجربی مؤید آن چرا که هر پدیده جزئی فیزیکی در آفرینش مستلزم قواعد وسنن ویژه است وجهتی خاص را دنبال می کندپس بنابر این جزئیات و علوم موجود در عالم می توان نتیجه گرفت که عالم کلی تر هم تابع قوانین وسنن خاصی بوده و غایتی را دنبال می کند واین مفهوم خلقت هدفمند است'


سوخت زیستی : بیوبوتانول

توسط :تیم پایابوک
دسته بندی موضوعی :نویسنده کتاب
 1397/09/27
 7:30 PM
سوخت زیستی : بیوبوتانول

'بوتانول زیستی از زباله های لیگنوسلولزی'


دو شاهزاده-امينه تاجر

توسط :امینه تاجر
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/09/27
 7:30 PM
دو شاهزاده-امينه تاجر

'داستان دو شاهزاده زندگے دو شاه است ڪه بدون شناخت از هم اختلاف قدیمے پدرهایشان را ادامه مے دادند تا اینڪه درجنگ دختر پادشاه جرج گم میشود و به قصر پادشاه جولز برده میشود پادشاه جولز هم او را به عنوان همبازے دخترش در قصر نگه میدارد ڪه با اتفاقهایے ڪه مے افتد باعث دوستے دو پادشاه میشود'


دو شاهزاده

توسط :امینه تاجر
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/09/27
 7:29 PM
دو شاهزاده

'داستان دو شاهزاده زندگے دو شاه است ڪه بدون شناخت از هم اختلاف قدیمے پدرهایشان را ادامه مے دادند تا اینڪه درجنگ دختر پادشاه جرج گم میشود و به قصر پادشاه جولز برده میشود پادشاه جولز هم او را به عنوان همبازے دخترش در قصر نگه میدارد ڪه با اتفاقهایے ڪه مے افتد باعث دوستے دو پادشاه میشود'


داریوش کبیر

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/09/27
 7:29 PM
داریوش کبیر

'داریوش بزرگ در کتیبه بیستون گفته او دروغگویی که خود را پسر کوروش معرفی کرده بود، کشته و پس از آن شاهنشاه هخامنشی شده. این داستان چه اندازه درست است؟ '


صداهای پخش شده از مریخ

توسط :استاد مهدی دانشیار ریس مرکز نجوم
دسته بندی موضوعی :اخبار تخصصی کتاب
 1397/09/23
 9:29 AM
صداهای پخش شده از مریخ

'در 20 ثانیه اول این ویدیو، ارتعاش‌هایی که بوسیله باد ایجاد شده‌اند پخش می‌شوند اما فقط با هدفون یا اسپیکرهای قوی شنیده می‌شود. این صدا از ثانیه 20 تا 33 دو اکتاو تقویت، و قابل شنیدن می‌شود. از ثانیه 33 تا آخر ویدیو هم صدای ضبط شده‌ی باد شنیده می‌شود. این صداها و ویدیو بوسیله ناسا منتشر شده است.'