عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 40
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/06/20
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
خدا در علم
قیمت : 200000 ریال
ثبات قدم
قیمت : 10000 ریال
ایستاده در کمند
قیمت : 68000 ریال