عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 41
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/06/26
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
داشتن یا بودن؟
قیمت : 270000 ریال
خوداندیشی پسامدرن
قیمت : 80000 ریال
دانشنامه سیاسی
قیمت : 260000 ریال
روانکاوی و دین
قیمت : 80000 ریال