عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 42
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/07/03
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
نور هدایت
قیمت : 110000 ریال
ترنم عشق
قیمت : 80000 ریال
یوسف و زلیخا
قیمت : 160000 ریال
معجزه روزانه
قیمت : 80000 ریال