عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 42
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/07/03
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
چین‌ باستان‌
قیمت : 120000 ریال
بحران روانکاوی
قیمت : 93000 ریال
جهان در قرن بیستم
قیمت : 450000 ریال
جزم اندیشی مسیحی
قیمت : 125000 ریال