عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 45
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/08/05
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
سگ باسکرویل
قیمت : 80000 ریال
الیور توئیست
قیمت : 80000 ریال
کنت موند کریستو
قیمت : 100 ریال
دیوید کاپرفیلد
قیمت : 80000 ریال
کوروش کبیر
قیمت : 30000 ریال