عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 46
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/08/11
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
حافظ و پیر مغان
قیمت : 11000 ریال
توهم
قیمت : 0 ریال
تفنگ و شاخه زیتون
قیمت : 3900 ریال
تفسر توفان
قیمت : 9500 ریال