عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 50
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1387/12/24
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
ندای درون
قیمت : 145000 ریال
قدرت فکر
قیمت : 150000 ریال
مسلمان و غیرمسلمان
قیمت : 30000 ریال
سیاست های هنری
قیمت : 80000 ریال