عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 51
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1388/01/22
تعداد صفحه: 88
بهاء: 14000
شابک: 978-964-491-087-6
قاب خاک
قیمت : 195000 ریال
آشنای غریب
قیمت : 250000 ریال
آیین سخنوری
قیمت : 160000 ریال
پر
قیمت : 100000 ریال
فرهنگ فارسی عمید
قیمت : 450000 ریال