عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 31
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1386/07/25
تعداد صفحه: 88
بهاء: 13500
شابک: 978-964-491-087-6
نیرنگ
قیمت : 35000 ریال
ریتم زندگی
قیمت : 100000 ریال
ذخیره خوارزمشاهی
قیمت : 1450000 ریال
زبان خوراکیها
قیمت : 48000 ریال