عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 33
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1386/08/27
تعداد صفحه: 88
بهاء: 13500
شابک: 978-964-491-087-6