عنوان کتاب: "املاي سبز" ويژه‌ كلاس اول دبستان: براساس كتاب بخوانيم و بنويسيم
نویسنده: فردوس حاجيان
ناشر: راه انديشه،شهرك الفبا (نگاهي ديگر)
چاپ: 36
دیویی: 4fa1
تیراژ: 5000
تاریخ نشر: 1386/09/17
تعداد صفحه: 88
بهاء: 13500
شابک: 978-964-491-087-6
شرح سفر
قیمت : 70000 ریال
تاریخ مشروطه
قیمت : 450000 ریال
اثر سایه
قیمت : 90000 ریال
طلای خدایان
قیمت : 100000 ریال