مفهوم سازی از نگاه دکتر رضا منصوری

به نام خدا
وقتی زبان هست مفهوم هم بوده است. ما اگر مفهوم چسبیدن را در چسبک بدانیم برایش واژه داریم و می‌توانیم با آن چیزهای  دیگر بسازیم مثلا چسب‌های قوی بسازد. 
ذهن انسان ساختاری دارد که این ساختار را با مفاهیم موجود شکل می‌دهد. انسانی که دارای ده هزار مفهوم و کلمه است  با انسانی که هزاران مفهوم و کلمه را داراست ساختار ذهنی متفاوتی دارد که تغییر این ساختار نیز احتیاج به زمانی بسیار طولانی‌ دارد. علم وقتی داریم که مفهوم بسازیم. ما بعد از آل‌بویه مفهوم نساختیم...مثلثات و عدد صفر و ...را ما ابداع کردیم و وارد بشر کردیم...
سخت‌جانی فرهنگی: ابزاری که ما ده میلیون مفهوم است مثلا هواپیما خیلی پایدارتر از هواپیمایی است که برادران رایت ساختند و احتمال سقوط هواپیمای اول کمتر است و بیشتر ماندگار است...
هنوز نمی‌دانیم که چگونه این انسان امروزی به وجود آمد...و 
آزادی تفکر به معنی عام در دوران آل بویه بوده است و دانشمندان به راحتی در دربار رفت و آمد داشتند. و با آمدن سلجوقیان نظامیان می آیند و اجازه تفکر قطع می‌شود و علم تنها بر اساس اسلام اهل سنت بود. ..
مفهوم جرم چندهزار سال طول کشیده است که بشر به آن مفهوم رسیده است..
 مفهوم‌سازی یک فرایند بسیار طولانی در تفکر است. در اروپا به زبان بسیار حساس هستند زیرا متوجه مفهوم‌سازی حتی به طور ناخودآگاه بوده‌اند و متاسفانه ما تنها کاربر مفاهیم هستیم. کمتر مفهوم مدرنی است که ما خلق کرده باشیم حتی مفهوم بنیادگرایی که ظاهرا یکی از مصداق‌های عمده آن در دنیا خود ما هستیم ابداع ما نیست و آن را متفکران جهان صنعتی ابداع کرده‌اند. تصور می‌کنیم این ابزارهای ذهنی که در کلمه متجلی می شود ابداع ان ساده تر از ابداع یا اختراع مثلا اسکوئید یا رایانه است. این مفهوم‌ها، مترادف است با تحول در ساختار ذهنی. اگر بشر مفهوم داشته باشد و برای آن کلمه‌ای نداشته باشد این نشان می‌دهد که آن مفهوم هنوز کامل نشده است وقتی مفهوم کامل شد واژه آن هم ساخته می‌شود. ما گاهی واژه را به کار می‌بریم اما مفهوم آن را نمی‌دانیم مثلا  واژه شتاب که غالبا با سرعت اشتباه گرفته می‌شود.
 تفکر انسان زبانی است و زبان را می‌توان به سه نوع زبان واژگان یا زبان کلامی، زبان ریاضی و زبان تجهیزات دسته‌بندی کرد. کسی که ریاضی را می‌داند و مفاهیم آن را دارد طوری فکر می‌کند که کسی این مفاهیم را ندارد تصور آن را نمی‌تواند کند. در ریاضیات ما قاعده و نماد داریم که روش‌های ریاضی است و اجازه تفکر می‌دهد . فکر و زبان با هم پیش می‌روند. اگر ریاضیات نبود بشر نمی‌توانست تصور ریاضیات آن را کند. ریاضیات باعث جهش در انسان مدرن شده است. تاثیر زبان ریاضی بر تفکر ما کاملا ملموس است و به ما اجازه تفکر بسیار بیشتر می‌دهد. زبان معمولی کار خود را کرده و ارتباط بین انسانها برقرار می کند ولی آنچه که در تفکر انسان امروزی موثر است زبان ریاضی است نه زبان معمولی. نقش زبان ریاضی کاملا ملموس است و رشد تفکر بشر امروزی بخاطر زبان طبیعی نیست بلکه بخاطر زبان ریاضی است. مفاهیمی همچون نسبیت، کوانتوم تحولات اخیر همچون رایانه‌هاو...بر اثر تحول مفاهیم ریاضی هستند. تفکر ریاضی به ما اجازه تفکر را داد که بتوانیم چیز جدیدی همچون عینک و لب‌تاپ تولید کنیم. این زبان را اگر از بشر بگیریم نمی‌تواند کاری کند. این زبان بسیار در رشد بشر موثر است تا زبان طبیعی.
چرا واژه گزینی می کنیم؟ 
-  یک قوم اگر بخواهد تفکر جامعه را رشد دهد جز از طریق زبان ممکن نیست. اگر ایرانی‌ها بخواند اهل تفکر شوند باید زبانشان را رشد دهند. بخاطر همین زبان فارسی باید رشد کند از این رو، با توسعه فرایند واژه‌گزینی به راحتی می‌توان توسعه علم را در کشور مشاهده کرد. 
-  روند یادگیری با زبان مادری بسیار سریعتر و آسانتر است. مشکل عظیم هندی‌ها بر خلاف چینی‌ها این است که زبان علم آنها زبان انگلیسی است اما زبان روزمره‌شان زبان هندی و ... است و این باعث ارتباط کمتر و مشکلاتی در توسعه علم و صنایع  و حتی کیفیت محصول می شود. 
-  چه در سطح جامعه و چه در سطح فرد قطعا اگر زبان مادری رشد کند در تفکر خیلی موثر است . 
زبان مصنوعی نیز بخشی از آن زبان طبیعی است و بخشی از زبان ریاضی. در تقسیم بندی علم که علوم نظری و تجربی است شاید بعد از مدتی شبیه سازی نیز اضافه شود که نه نظری است و نه تجربی.  
در واژه سازی گاهی به راحتی مصادره مفهوم صورت می‌گیرد یعنی مفهوم را به شکل و قالب ذهنی مطلوب خودمان  در می‌آوریم مثلا گفتمان Discourse را به معنای گفتگو به کار می ‌بریم در حالی که مفهوم متفاوت از گفتگو است.

نکته‌ای که قابل تامل است این است وقتی در اروپا داریم از دوره‌ای خاص حرف می زنیم اغلب اروپاییان می‌دانند در آن دوره چه اتفاقاتی افتاده و وقایع تاریخی را می‌توانند به خوبی به هم ربط دهند. متاسفانه نسل‌های الان  ما بی‌تاریخ هستند انسانی که تاریخ در ذهنش نیست توان یادگیری ندارد و عمله یک کار می شود. انسانی که تاریخ نداشته باشد فکر نمی کند.
کسانی که می‌گویند کامپیوتر بهتر از رایانه است در آنها کمتر می بیند  که زبانشان خوب باشد چه فارسی و چه انگلیسی هر دو را ناقص می دانند.  
زبان ما قابلیت این را دارد که در مقطع دکتری به فارسی تعلیم داده شود. 
مفهوم سازی از نگاه دکتر رضا منصوری

سایر اخبار


چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
چاپ ،کتاب ، ناشر ،رایگان ، چاپ رایگان ،چاپ دیجیتال ،چاپ کتاب ،اسپانسر چاپ ،ارزان ،چاپ کتاب ارزان ،چاپ کتاب مذهبی ،چاپ کتاب حقوقی ،چاپ رایگان کتاب کودک ،چاپ رایگان کتاب رمان ،چاپ کتاب رایگان حقوقی ،چاپ کتاب یک جلد ،هزینه چاپ ،هزینه چاپ کتاب داستان ،حق تالیف کتاب ،موسسه چاپ کتاب ،قرارداد چاپ کتاب ،چاپ کتاب با کمترین هزینه ،چاپ سفارشی کتاب ،چاپ کتاب وقفی ،چاپ فوری کتاب
برای ارسال نظر اولین نفر باشید.

ارسال نظر