ویژگی کهکشانها

انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی و

برگزارکننده دوره ها و کلاس های زیر می باشد:

 

  • آموزش نجوم مقدماتی و پیشرفته
  • دوره های ستاره شناسی
  • عکاسی نجومی
  • نجوم کروی
  • اختر فیزیک
  • برگزاری دوره های رصدی
  • رصد آسمان و آشنائی با اجرام مسیه
  • آشنائی با تلسکوپ و نحوه استفاده از آن

 

جهت پرسش و هماهنگی با ما تماس بگیرید:

36831525      09121383718

سایر اخبار


انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی
انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی
انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی
انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی
انتشارات دانشیاران مرکز تخصصی چاپ کتاب های نجومی
برای ارسال نظر اولین نفر باشید.

ارسال نظر