نام مدیر: علي‌اكبر پيراني
تلفن: 66927623
ایمیل:
آدرس: م. انقلاب، ابتداي خ. آزادي، بازار ايران، ط. سوم پ. 96
کتب موجود در فروشگاه