نام مدیر: زهرا ابراهيمي
تلفن: 88968890 88746955
ایمیل:
آدرس: خ. فاطمي، خ. پنجم، ك. مرجان، پ. 3
کتب موجود در فروشگاه