نام مدیر: مجتبي تبريزنيا تبريزي
تلفن: 66564265 66564266
ایمیل: mojtabatabriznia@yahoo.com
آدرس: بلوار كشاورز، بين خ. جمالزاده و خ. كارگر، پ. 340، واحد 12
کتب موجود در فروشگاه