نام مدیر: محمد اميدي فرد
تلفن: 37842322 37842326
ایمیل: omidifard.m@gmail.com
آدرس: خ. معلم، ساختمان ناشران، ط. ششم، واحد 614
کتب موجود در فروشگاه