نام مدیر: اميرحسين سيفي
تلفن: 36802712
ایمیل: abkhast@yahoo.com
آدرس: شهرري، سه راه ورامين، ك. بنفشه، پ. 6
کتب موجود در فروشگاه