نام مدیر: مريم سادات آل‌ياسين
تلفن: 66488380
ایمیل:
آدرس: خ. جمهوري، خ. 12 فروردين جنوبي، ك. بيژن، پ. 2
کتب موجود در فروشگاه