نام مدیر: محمدرضا آبادي كريمي
تلفن: 66572010 66592010
ایمیل: smsadeghinejad@yahoo.com
آدرس: خ. ستارخان، خ. باقرخان، پ. 64، ساختمان باقرخان، واحد 18
کتب موجود در فروشگاه