نام مدیر: سميه نوري تمزاني
تلفن: 88959414 88959363
ایمیل: atri.abadis@gmail.com
آدرس: م. انقلاب، خ. كارگر شمالي، ك. عروجي، پ. 20
کتب موجود در فروشگاه